top of page

GROFVUIL

grof vuil Containers Wyffels

TOEGELATEN

Roofing

Autobanden

Isolatie

Treinbilzen

Alle niet-gevaarlijke afvalstoffen

NIET TOEGELATEN

Asbesthoudend afval

Aarde

KGA (verf, olie, mazout, gasflessen, TL-Lampen, ...)

Alle gevaarlijke of schadelijke afvalstoffen

Container 8m3

Container 10m3

Container 12m3

Container 15m3

Container 20m3

CONTAINER BESTELLEN VOOR GROF VUIL

Type container voor grof vuil

Bedankt voor uw bericht!

bottom of page