top of page

8m3 CONTAINER

8m3 container Containers Wyffels

De 8m3 container kan voor deze specifieke afvalstroom gebruikt worden:

steenpuin, aarde en steenpuin, graszoden, klei en natte grond, ongewapend beton, gewapend beton, gipshoudend bouwafval, cellenbeton, gemengd bouw- en sloopafval, grof vuil, gemengd huishoudelijk afval, groenafval, boomstronken en -wortels, gemengd bedrijfsafval.

Afmetingen: 

L: 5m
B: 2m
H: 0,8m

Afmetingen zijn niet bindend.
Deze kunnen in werkelijkheid licht afwijken.
Er is steeds 1 week huur van de container inbegrepen in het aangeboden tarief.

bottom of page